Natuurrapportage Zeeland 2019

Paul Boddeke, Theo Boudewijn, Arda van Helsdingen, Rob Lensink, Ineke Röell (Editor), Hans Roelofsen, Marlies Sanders, Jeroen Schütt, Wieger Wamelink, Friso van der Zee (Editor), Hester Soomers (Editor)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het verhaal van Zeeland, ‘land in zee’, is zichtbaar in het landschap. De eeuwige strijd tegen en met het water, het leven met en rondom het water, alles heeft zijn sporen in het Zeeuwse landschap en de natuurgebieden nagelaten. De Provincie Zeeland zet zich in om dit landschap en de daarmee verbonden geschiedenis en de natuurwaarden veilig te stellen. Daarvoor zijn verschillende provinciale programma’s van kracht voor onder andere bescherming van natuur en natuurgebieden, soortenbescherming, faunabeheer, natuurbeheer, natuurontwikkeling en natuurherstel. Deze komen aan bod in deze natuurrapportage.
Original languageDutch
Place of PublicationMiddelburg
PublisherProvincie Zeeland
Number of pages153
Publication statusPublished - 2019

Cite this