Natuurpotenties Mheenlanden : potenties voor soortenrijke graslanden op basis van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor het gebied Mheenlanden (93 ha), langs de Veluwemeerkust heeft WENR, in opdracht van Natuurmonumenten, een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek uitgevoerd om de potenties voor soortenrijke graslanden te beoordelen. Op 56 locaties zijn bodemmonsters genomen en zijn het bodem- en pH-profiel beschreven. Van het hele gebied is een gedetailleerde bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10.000) gemaakt die is vertaald naar een landschappelijke bodemkaart. In een beperkte ‘Landschapsecologische Systeemanalyse’ (LESA) zijn op basis van de landschappelijke bodemkaart de realisatiekansen voor verschillende graslandtypen beoordeeld. Daarbij is gekeken welke graslandtypen het best passen bij de landschappelijk bodemkundige eenheden (Fysisch-Geografische eenheden), de vochttoestand en zuurgraad bij de actuele hydrologie en de voedselrijkdom van deze voormalig agrarische graslanden. Daarbij is tevens berekend wat het ontwikkelingsperspectief is bij een verschralingsbeheer of na uitmijnen. Het blijkt dat in het gebied ruime mogelijkheden voorhanden zijn voor het ontwikkelen van ‘Bloemrijk grasland’ en in een aantal gevallen ook van ‘Schraalland’.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages79
ISBN (Electronic)9789463951869
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.2966
ISSN (Print)1566-7197

Cite this