Natuurpotentie projectgebied "Veldweg-Reeënweg"in De Wieden : bodemchemisch- en geografisch onderzoek

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Van het projectgebied “Veldweg-Reeënweg” in De Wieden was onvoldoende actuele informatie beschikbaar over bodemopbouw, voedselrijkdom van de bovengrond en de waterhuishouding om een ontwerpplan te kunnen opstellen voor inrichting voor de beoogde natuurdoelen. Er is actuele patrooninformatie verzameld over zand- en veendikte en over het grondwaterstandverloop (bodemgeografisch onderzoek). Het gebied moet als geheel als infiltratiegebied beschouwd worden, maar door de instroom van schoon oppervlaktewater met een lithotroof karakter is de verwantschap met zacht grondwater vrijwel overal groot. Via steekproeven in twee deelgebieden bleek dat de gemiddelde fosfaatverzadigingsindex over het algemeen redelijk gunstig is. In het zuidelijk deelgebied is de fosfaattoestand iets gunstiger dan in het noorden. Afgraven van de bovenste 10 cm met het doel de fosfaattoestand te verbeteren zal weinig winst opleveren, omdat de laag hieronder niet veel minder fosfaat bevat. Dieper afgraven is niet wenselijk omdat de standplaats dan te nat wordt en de draagkracht te gering voor het beheer. Als omvormingsbeheer wordt uitmijnen aanbevolen omdat daarmee de gewenste verlaging van de fosfaattoestand aanzienlijk sneller bereikt kan worden dan met verschralen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages81
  Publication statusPublished - 2009

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.1917
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • soil chemistry
  • soil structure
  • maps
  • topsoil
  • phosphate
  • iron
  • soil surveys
  • groundwater level
  • netherlands
  • nature development
  • sod cutting
  • natural areas
  • noordwest-overijssel

  Cite this