Natuurpotentie in graslanden bij Muggenbeet en Duinigermeer : resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Voor veertien graslandpercelen (ca. 30 ha) in de omgeving van Muggenbeet, in het overgangsgebied tussen De Wieden en de Weerribben zijn in opdracht van Natuurmonumenten de potenties voor natte schraallanden onderzocht. Volgens de benadering van de Landschapsleutel is een Landschapsecologische systeemanalyse uitgevoerd. Bestaande regionale en lokale gegevens over geologie, geomorfologie, hydrologie en bodem zijn gecombineerd om een aantal primaire standplaatsen te kunnen onderscheiden. Hierbij is zowel gebruik gemaakt van bestaande gegevens als van nieuwe in het veld verzamelde gegevens en bodemmonsters. Er komen voornamelijk 'Eutrofe, matig basenrijke veengronden' voor met een gunstige vochttoestand en zuurgraad voor de doeltypen Blauwgrasland en Dotterbloemhooiland. Ook de voedselrijkdom, afgemeten aan de fosfaattoestand, is overwegend gunstig. Aanbevelingen zijn gedaan voor verbeteringen in de waterhuishouding en het beheer
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra, Wageningen-UR
  Number of pages74
  Publication statusPublished - 2013

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra Wageningen UR
  No.2400
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • grasslands
  • natural areas
  • landscape ecology
  • soil chemistry
  • soil plant relationships
  • phosphates
  • noordwest-overijssel
  • peat soils

  Cite this