Natuurlijke zuiveringssystemen voor zuivering van drain- en slootwater uit de landbouw. Inhoudelijk eindrapportage voor Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water

J.J. de Haan, F.P. Sival, J.R. van der Schoot, A.J. de Buck

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de periode 2005-2010 is onderzoek uitgevoerd naar de technische mogelijkheden en de perspectieven van diverse systemen van zuiveringsmoerassen, als aanvullende mogelijkheid op het verminderen van stikstof- en fosfaatemissies uit de landbouw. Diverse experimenten op kleine schaal zijn gemonitored gedurende een aantal jaren. Naast de effectiviteit en kosten is ook gekeken naar de landbouwkundige inpasbaarheid, het ruimtebeslag en de combineerbaarheid met andere functies in het landelijke gebied van verschillende typen zuiveringsmoerassen, die nitraat en/of fosfaat verwijderen uit landbouwwater.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages65
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NamePPO Projectrapport
PublisherPPO-agv WUR
No.429

Keywords

  • marshes
  • water treatment
  • animal manures
  • emission
  • nitrogen
  • phosphate leaching
  • artificial wetlands
  • water framework directive

Cite this