Natuurkwaliteit van bos in Nederland op basis van hogere planten, broedvogels en bosstructuur

R. Reijnen, R.J. Bijlsma, A.G.M. Schotman, H. Sierdsema, S.M.J. Wijdeven

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Natuurplanbureau werkt aan de ontwikkeling van graadmeters die veranderingen in de toestand van de Nederlandse natuur beschrijven en die informatie geven over de voortgang van het natuurbeleid. Een van de graadmeters is de natuurwaarde, die informatie geeft over veranderingen in de kwaliteit en het areaal van ecosystemen. De kwaliteit wordt bepaald in vergelijking tot een referentiesituatie en hoofdzakelijk afgemeten aan soorten. Dit rapport beschrijft de nadere uitwerking van het aspect kwaliteit voor het ecosysteem bos op basis van hogere planten, broedvogels en bosstructuur. Aan de orde komen de keuze voor de referentiesituatie, de beschikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van ecologische meetnetten, de selectie van representatieve soorten c.q. structuurkenmerken, de bepaling van de referentiewaarde per soort en structuurkenmerk, en de berekende kwaliteit voor de huidige situatie. Het resultaat vraagt nog om een nadere verkenning, onderbouwing en uitwerking van diverse onderdelen. De aandachtspunten zijn hiervoor richtinggevend.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages109
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAlterra-rapport
No.376

Keywords

  • forests
  • plants
  • breeding birds
  • ecosystems
  • forest ecology
  • monitoring
  • measurement
  • environmental policy
  • netherlands
  • nature

Cite this