Natuurinclusieve bedrijfsvoering: Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Natuurinclusieve landbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de landbouw. Door natuur een prominentere plek te geven binnen het bedrijf, andere gewassen te telen of stikstofemissies te beperken, wordt biodiversiteit op en rond het bedrijf bevorderd. Voor de ondernemer is het belangrijk dat het verdienvermogen van de onderneming op peil blijft. Het herstellen van biodiversiteit vraagt om een integrale benadering van de bedrijfsvoering. Op het bedrijf grijpt alles op elkaar in: landgebruik, veebezetting, natuurmaatregelen, afzet, bedrijfseconomie, arbeidsfilm et cetera. Om de biodiversiteit te verbeteren zal het nemen van één maatregel niet voldoende zijn; er moet meer gebeuren. Juist de inzet van meerdere maatregelen kan uiteindelijk leiden tot een positief effect op de biodiversiteit. Deze brochure beschrijft praktische maatregelen die melkveehouders en akkerbouwers kunnen nemen om tot een natuurinclusievere bedrijfsvoering te komen. Sommige maatregelen zijn eenvoudig in te passen, andere zijn moeilijker en vragen aanpassing van management en kennis. Per maatregel wordt kort ingegaan op de bijdrage aan biodiversiteit, de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en de impact op kosten en opbrengsten voor verschillende bedrijfstypen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages45
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameWageningen Economic Research
No.2020-106

Keywords

  • nature-inclusive agriculture
  • biodiversity
  • agri-environment schemes
  • soil management
  • livestock farming
  • circular agriculture
  • farmyard birds
  • species-rich grasslands
  • measures

Cite this