Natuurbalans 2008

J.P. Beck, G.H.P. Arts, A. Gaaff, E. Buijsman, M. Verschuren, T.A. de Boer, J.L.M. Donders, A.L. Gerritsen, C.M. Goossen, R.J.H.G. Henkens, I.T.M. Jorritsma, D.A. Kamphorst, J.E.M. Klostermann, V.G.M. Linderhof, R. Michels, A.J. Reinhard, J. Vader, C.C. Vos, J. Vreke, S. de VriesH.P. Wolfert, N.Y. van der Wulp

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

De Natuurbalans schetst jaarlijks de toestand en trends in natuur en landschap en evalueert het gevoerde beleid De laatste vijftien jaar is de oppervlakte van natuurgebieden toegenomen en zijn de milieucondities voor de natuur verbeterd. In natuurgebieden treedt voorzichtig herstel van soorten op. Zonder aanvullend beleid is het herstel voor de meeste natuurdoelen echter onvoldoende om deze op tijd te halen. Thema van de Natuurbalans 2008 is ‘water’. De kwaliteit van zoetwaternatuur is overwegend matig. Die natuur zal de komende 20 jaar profiteren van voorgenomen beleid voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Juist voor de natte natuurgebieden waarvoor Europese afspraken over duurzaam behoud van biodiversiteit gelden, is echter aanvullend beleid nodig. Om de natuurdoelen voor de zee te bereiken, zijn drie acties noodzakelijk: verduurzaming van de visserij, verbetering van de waterkwaliteit en herstel van de natuurlijke dynamiek in het deltagebied en langs de Waddenzee. Voor de Noordzee is ook de ruimtelijke inrichting van belang
Original languageDutch
Place of PublicationBilthoven
PublisherPlanbureau voor de Leefomgeving
Number of pages178
ISBN (Print)9789069602042
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameNatuurbalans
PublisherPlanbureau voor de leefomgeving
No.2008

Keywords

  • nature conservation
  • government policy
  • landscape conservation
  • water
  • ecological network

Cite this