Natuurambitie Grote Wateren en de uitvoering van het Deltaprogramma: inventarisatie van bestuurlijke en organisatorische aanknopingspunten

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Dit rapport beschrijft de inhoudelijke, bestuurlijke en organisatorische overeenkomsten en verschillen tussen
het Deltaprogramma (DP) en de Natuurambitie grote wateren (NAGW). Het doel van deze analyse was
daarbij om kansrijke aanknopingspunten te identificeren die nuttig zijn voor het ministerie van Economische
Zaken om het gedachtegoed uit de NAGW in te bedden bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Daarnaast
is gekeken in welke beleids- en uitvoeringstrajecten het relevant is om vanuit EZ deel te nemen met
menskracht, kennisontwikkeling of cofinanciering. De analyse is gedaan voor het Rivierengebied, de
Zuidwestelijke Delta (inclusief Rijnmond-Drechtsteden) en het IJsselmeergebied. De inhoudelijke samenhang
is het grootst tussen DP en NAGW binnen rivierverruimingsprojecten, projecten die gedeeltelijk herstel van
estuariene dynamiek beogen en projecten in het IJsselmeergebied die uitgaan van de ‘Building with Nature’-
benadering. De MIRT en KRW Uitvoerings- en financieringsprogramma’s van het ministerie van IenM bieden
meer aanknopingspunten dan het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de NAGW. Ook programma’s
zoals LIFE en EFRO, die vaak worden gecoördineerd vanuit EZ, bieden kansen voor interdepartementale
kennisontwikkeling samen met de regio’s.
Original languageDutch
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages81
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameAlterra-rapport
No.2691
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • water management
  • dutch waters
  • inland waters
  • delta works
  • nature management
  • netherlands
  • flood control

Cite this