Natuur voor iedereen; participeren, investeren en profiteren

C.M.A. Hendriks, I.R. Geijzendorffer, A.J.A. van Teeffelen, C.M.L. Hermans, C. Kwakernaak, P.F.M. Opdam, P. Vellinga

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het huidige natuurbeleid, en met name het tot stand komen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), kan als een succes worden beschouwd. Bijzondere natuurgebieden worden beschermd tegen voortschrijdende verstedelijking, industrialisering en intensivering van de landbouw. De Ecologische Hoofdstructuur wordt scherp begrensd en economische activiteiten en menselijke invloeden worden beperkt. Hoewel het beleid op veel plaatsen heeft geleid tot natuurbehoud en natuurherstel, is de achteruitgang van de biodiversiteit er echter geen halt mee toegeroepen. Met dit essay willen we een bijdrage leveren aan de discussie over een mogelijk nationaal raamwerk voor ecosysteemdiensten, en hoe dit in de praktijk zou kunnen werken.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages36
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • nature conservation
  • biodiversity
  • ecological network
  • ecosystem services
  • nature conservation policy

Cite this