Natuur Plan Generator

  Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

  Abstract

  Allocatie en planning van nieuwe natuur in Nederland is afhankelijk van een groot aantal criteria. Zaken als: bestaand grondgebruik, de kansrijkdom voor de ontwikkeling van een bepaald type natuur en het beoogde oppervlak aan nieuw natuurgebied, geven de planvormers een breed scala aan mogelijkheden om locaties voor nieuwe natuur vast te leggen. Vanuit het Rijksbesleid is er behoefte aan een instrument om op nationaal schaalniveau de planning van nieuwe natuur te optimaliseren en te sturen. Alterra heeft samen met Object Vision een expertmodel ontwikkeld waarbij de potentie voor nieuwe natuurgebieden herhaalbaar kan worden afgeleid. Afhankelijk van de te plannen oppervlaktes geeft het model, de Natuur Plan Generator, vervolgens als uitkomst verschillende ruimtelijke beelden van de beoogde natuurtypen
  Original languageDutch
  Publication statusPublished - 2004

  Keywords

  • deterministic models
  • planning
  • nature development
  • integrated spatial planning policy
  • nature management
  • decision models

  Cite this