Natuur in Nederland: recreatie en biodiversiteit in balans

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Dit rapport onderzoekt de mogelijkheden van ruimtelijk ontwerp met behulp van simulatiemodellen voor het verbeteren van de recreatieve en ecologische kwaliteit van natuurgebieden. Het begrip recreatiekwaliteit wordt vanuit belevingswetenschappen theoretisch nader onderbouwd, geoperationaliseerd ten behoeve van het recreatieve simulatiemodel MASOOR en toegepast op het Nationaal Park Dwingelderveld. Het effect van ruimtelijke ingrepen op de recreatieve en ecologische kwaliteit wordt getoetst aan de hand van twee toekomstscenario¿s waarin enerzijds de natuur meer ruimte krijgt en anderzijds bezoekersstromen sterker worden geconcentreerd. Het blijkt dat de recreatieve kwaliteit ¿ vanuit het oogpunt van druktebeleving en bezoek aan attracties ¿ afneemt wanneer bezoekersstromen geconcentreerd worden. Het vernatten van het gebied is wat drukte betreft niet van invloed op de recreatieve beleving. De invloed van recreatie heeft geen extra positief of negatief effect op de verstoring van broedvogels ten opzichte van de huidige situatie. Ondanks de wijziging in bezoekersstromen ontstaan er geen nieuwe verstoringsvrije leefgebieden. Op basis van dit onderzoek is het nut en de noodzaak van sterke geleiding van bezoekersstromen onbewezen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages96
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1220
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • nature reserves
 • outdoor recreation
 • environmental impact
 • perception
 • quality
 • biodiversity
 • ecology
 • physical planning
 • netherlands
 • knowledge
 • nature
 • drenthe

Cite this