Natuur Impuls Oosterschelde: Toepassingsmogelijkheden van slibrijk sediment voor natuurbouw

Tom Ysebaert, Brenda Walles, Jebbe van der Werf, Lodewijk de Vet, Jill Hansen, Luca van Duren, Jaco de Smit, Tjeerd Bouma, Joost Stronkhorst

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Ter compensatie van natuurverlies door de bouw van een hoogspanningsverbinding tussen Vlissingen en Rilland wil Natuurmonumenten, in samenwerking met Rijkswaterstaat, onderzoeken of er natuurwinst is te behalen in de Kom van de Oosterschelde door maatregelen uit te voeren die de negatieve effecten van de zandhonger kunnen tegengaan. In dit rapport is een aantal mogelijk kansrijke opties onderzocht die zich richten op het behoud van het intergetijdengebied als foerageergebied voor steltlopers. Uitgangspunt hierbij was om te onderzoeken of gebruik kan gemaakt worden van het slibrijk sediment dat in de winter van 2020/2021 zal vrijkomen bij onderhoudsbaggerwerkzaamheden die dienen te worden uitgevoerd aan de vaargeul in de Zandkreek (zo’n 190.000 m3 sediment met een variabel maar hoog tot zeer hoog slibgehalte). Dit opgebaggerd sediment wordt normaliter in diepe putten in de Oosterschelde gedumpt, maar zou mogelijk ook nuttig benut kunnen worden in het systeem, bijv. ten behoeve van natuurbouw ter bestrijding van de negatieve effecten van de zandhonger (‘werk met werk’). Doelstellingen van voorliggende studie zijn: - Het verkennen van de mogelijkheden voor behoud van intergetijdengebieden in de Kom van de Oosterschelde door het (op doellocatie en strategische locatie) suppleren van slibrijk sediment in intergetijdengebieden. - Het maken van grofstoffelijke ontwerp(en) voor verkennende pilot(s) (max. 2 ontwerpen). - Het opstellen van een monitoringsplan om kennis op te doen over toepasbaarheid en effectiviteit van dit soort maatregelen.
Original languageEnglish
Place of PublicationYerseke
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages137
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameWageningen Marine Research report
No.C038/20

Cite this