Natuur en waterberging; indicaties van overlappend ruimtegebruik

H.T.L. Massop, P.C. Jansen, C. Kwakernaak

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft onderzocht of het huidige watersysteem op orde is om ook in de 21e eeuw aan de maatschappelijke vraag te voldoen. Een van de gesignaleerde problemen die om een oplossing vragen, is de wateroverlast die door het extremer worden van het klimaat zal toenemen. Bergen en vasthouden hebben tot doel de belasting van het watersysteem te beperken en te vertragen. Natuurgebieden kunnen hier als bergingsgebied een bijdrage aan leveren. Op verzoek van het Ministerie van LNV is een inschatting gemaakt van het areaal dat daarvoor daadwerkelijk geschikt is. Door kaarten van natuurgebieden volgens de natuurdoel(type)kaart van EC-LNV te combineren met potentiële waterbergingsgebieden ontleend aan de IPO-waterbergingskansenkaart zijn natuurgebieden geselecteerd die qua ligging geschikt zijn voor waterberging. Voor deze gebieden is de tolerantie voor overstroming bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt in kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van overstroming. De kaarten en degegevens over tolerantie zijn vervolgens gecombineerd. Dit levert indicaties op voor het aantal hectares met mogelijkheden voor de combinatie van natuur en waterberging.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages46
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.766
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • flooding
  • water management
  • water storage
  • soil water content
  • plant water relations
  • vegetation
  • water conservation
  • netherlands
  • nature
  • ecohydrology

Cite this