Natuur- en landschapscriteria voor Nationale Parken van Wereldklasse – Naar Nederlandse natuur van internationale allure: Adviesrapport

Daisy de Vries, J.H.J. Schaminee, P.C. Schipper, J.L. Tersteeg

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Om tot de gewenste opschaling en kwaliteitsimpuls voor de Nationale Parken van Wereldklasse te komen zijn afwegingscriteria nodig met betrekking tot de ruimtelijke positie en dimensies van zo’n park. Hiervoor is een studie naar de landschapsecologische en cultuurhistorische kwaliteiten nodig waarop dergelijke afwegingscriteria gefundeerd kunnen zijn. Bovendien wil de programmadirectie Na-tionale Parken weten in hoeverre deze kwaliteiten aansluiten bij internationaal gangbare criteria. De vraag waar dit adviesrapport antwoord op moet geven, luidt dan ook: ‘Wat zijn de natuur- en land-schapscriteria op basis waarvan natuur van internationaal belang in Nederland geïdentificeerd, be-grensd en verder ontwikkeld kunnen worden, in relatie tot Nationale Parken van Wereldklasse?’
Original languageDutch
PublisherWING Process Consultancy
Number of pages73
Publication statusPublished - 2017

Cite this