Natuur en identiteit; een rapport over 2002: groenblauwe dooradering is belangrijk voor natuur en identiteit in het agrarisch cultuurlandschap

W. Geertsema, A. Griffioen, H.A.M. Meeuwsen, J.T.R. Kalkhoven

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

De groen-blauwe dooradering bestaat uit het netwerk van halfnatuurlijke landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap. We gaan in op de bijdrage van groen-blauwe dooradering aan de landschappelijke identiteit en de natuurwaarde. Eerst wordt een landschapstypologie beschreven die aan beide aspecten (natuur en identiteit) aandacht geeft. Het blijkt dat veel typen landschapselementen in alle landschapstypen aanwezig zijn, maar dat de hoeveelheden enorm variëren tussen de verschillende landschapstypen. We ontwikkelen een theoretisch kader voor natuurkwaliteit in groen-blauwe dooradering. Uitgangspunt is dat in een landschapselement (bijv. droge grazige stroken, natte ruigten of bomenrijen) in een landschapstype potentieel een groep soorten voorkomt. Factoren die milieu, ruimtelijke kwaliteit en dynamiek beschrijven bepalen welke van de potentiële soorten daadwerkelijk voor kunnen komen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages82
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.712
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • landscape
  • landscape ecology
  • quality
  • nature conservation
  • biodiversity
  • netherlands
  • cultural landscape
  • agro-biodiversity
  • networks

Cite this