Natuur & Landschap in de RES: Bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie

Gerben de Vries, Rinske Scheifes, M. Enserink, H.H. Oudes, S. Stremke

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Natuur & Landschap in de RES Nu alle 30 concept-RES’en zijn opgeleverd, wordt duidelijk dat regio’s verschillend omgaan met natuur en landschap. Nadere uitwerking van de omgang met ecologische en landschappelijke belangen wordt in veel regio’s vooruitgeschoven, of een degelijke onderbouwing ontbreekt. Daarmee groeit het risico dat de energieplannen onnodig tot ecologische en landschappelijke schade leiden, terwijl er juist volop kansen zijn voor wederzijdse winst. Met deze publicatie bieden we de regio’s handvatten voor een transparante en uitlegbare borging van natuur en landschap in de RES 1.0. Ook geven we hiermee de aanzet voor een objectievere toetsing en monitoring van de impact op deze waarden.
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
Number of pages21
Publication statusPublished - 6 Oct 2020

Cite this