Natura 2000 habitattypen in Gelderland

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport is bedoeld als ecologische bouwsteen voor de beheerplannen van Gelderse Natura 2000 gebieden. Het bevat een nadere en gebiedsspecifieke uitwerking van de profielen van alle Natura 2000 habitattypen in de provincie. Beschreven worden de zogenaamde factsheets: (o.a.) stuifzandheiden, zwak gebufferde vennen, slikkige rivieroevers, droge heiden, jeneverbesstruwelen, heideveentjes, trilvenen, kalkmoerassen, hoogveenbossen, vochtige bossen
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages298
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1769
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • habitats
 • nature conservation
 • vegetation
 • phytogeography
 • ecology
 • quality
 • flora
 • fauna
 • ecological assessment
 • gelderland
 • natura 2000

Cite this