Natura 2000 Benchmark : a comparative analysis of the discussion on Natura 2000 management issues

I.M. Bouwma, D.A. Kamphorst, R. Beunen, R.C. van Apeldoorn

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn de twee Europese richtlijnen om de Europese natuurwaarden te beschermen. De Europese Commissie vindt beide richtlijnen belangrijke instrumenten om de achteruitgang in biodiversiteit in Europa te stoppen. Alle landen van de EU zijn de afgelopen tien jaar bezig geweest met de implementatie van deze twee richtlijnen. Dit rapport bevat een vergelijking tussen Nederland en de buurlanden (Duitsland, Vlaanderen en Engeland) over de manier waarop de richtlijnen zijn geïmplementeerd. Naar aanleiding van de aanwijzing van Natura 2000-gebieden worden in alle onderzochte gebieden discussies gevoerd over de (potentiële) spanning tussen het huidige landgebruik en de natuurbeschermingsdoelen. Tijdige betrokkenheid en goede informatievoorziening over het implementatieproces blijkt essentieel te zijn voor het creëren van draagvlak. Bij de introductie van nieuw beleid moeten overheden zich verder rekenschap geven van de noodzaak tot verandering van de diverse mechanismen bij beleidsimplementatie, zoals nieuwe wetgeving, beheersplanning en subsidiemechanismen.Trefwoorden: Natura 2000-gebieden, Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, beheer, beleidsimplementatie
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages91
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.90
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • nature conservation
  • birds
  • habitats
  • germany
  • belgium
  • england
  • natura 2000
  • nature conservation policy

Cite this