Nationale parken in transitie : governance-implicaties van een veranderend beleidskader

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De nationale parken verkeren in een transitie. Met de decentralisatie van het natuurbeleid heeft het Rijksinds januari 2013 veel Rijkstaken voor nationale parken laten vallen. Het Rijk is alleen nog verantwoordelijkom nationale parken in te stellen en te begrenzen. Provincies konden zelf beslissen of zij die vervallenRijkstaken al dan niet overnamen. Hierdoor is onduidelijk geworden wie nu verantwoordelijk is voor denationale parken en waar ze hun middelen vandaan moeten halen. Dit heeft geleid tot een zoektocht naarregionale inbedding en nieuwe financieringsvormen. Daarbij zijn grote verschillen ontstaan tussen nationaleparken. Het merendeel van de nationale parkorganisaties is hierdoor bezig met overleven. Een motie en eenamendement in de Tweede Kamer vormden begin 2015 de opmaat voor het Programma Nationale Parkenvan Wereldklasse, waarbij onder andere het ministerie van Economische Zaken en provincies zijn betrokken.Hierdoor is een groot contrast ontstaan tussen nieuwe ambities en de feitelijke situatie.---The national parks are going through a period of transition. Since January 2013, when the decentralisation ofnature policy began, the national government has abandoned many of its responsibilities, except thedelineation of national park boundaries. The provinces were free to decide whether or not to take over thesenational government tasks, which resulted in a diversity of commitments. Where provincial governmentcommitment was lacking, the park authorities sought closer integration into the regional economy andregional society and looked for new forms of financing. As a result, there are now large differences betweenthe national parks. Most of the national park organisations are simply trying to survive. A motion and asubsequent amendment in Parliament laid the foundation for the launch early in 2015 of the World ClassNational Parks Programme (Nationale Parken van Wereldklasse), with a contest for the most ambitiousinternationally oriented park. Among the organisations involved are the Ministry of Economic Affairs and theprovincial governments. The new ambitions created by this contest stand in stark contrast to the actualsituation on the ground.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages78
DOIs
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameWOt-technical report
No.87
ISSN (Print)2352-2739

Keywords

  • national parks
  • nature conservation policy
  • environmental policy
  • environmental management
  • governance
  • finance

Cite this