Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden: samenvatting eerste meetjaar (2019-2020)

Gilles Erkens, Sanneke van Asselen, Saskia Hommes, Roel Melman, Hans van Meerten, Harry van Essen, Merit van den Berg, Ralf Aben, Christian Fritz, Rudi Hessel, Daniel van de Craats, Harry Massop, Paul Gerritsen, Jan van den Akker, Jordy van ’t Hull, Gerard Velthof, Ype van de Velde, Ko van Huissteden, Jim Boonman, Ron LootensMariet Hefting, Joost Keuskamp, Ronald Hutjes, Bart Kruijt, Wietse Franssen, Bas van de Riet, Gijs van Dijk, Fons Smolders

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport is een samenvatting van de rapportage van het eerste meetjaar van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). In het Klimaatakkoord is voor veenweiden een reductiedoelstelling vastgelegd van de jaarlijkse emissie: 1,0 Mton in 2030. De huidige emissie van broeikasgassen uit veengebieden is op dit moment een schatting: 2 à 3% van de totale emissie in Nederland. Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden NOBV voert langdurig en structureel metingen uit om de feitelijke emissie te bepalen onder invloed van verschillende maatregelen om bodemdaling tegen te gaan. En onderzoekt wat er nodig is om deze emissies in de toekomst beter te voorspellen. Dit onderzoek vindt plaats op meerdere locaties door heel Nederland. Het onderzoeksconsortium stelde na afloop van het eerste meetjaar een uitgebreide rapportage op van de werkzaamheden. Dit technische rapport geeft de onderzoeksaanpak gedetailleerd weer en laat zien waar we op dit moment staan en hoe we het onderzoek in de toekomst verder gaan vormgeven.
Original languageDutch
Place of PublicationAmersfoort
PublisherStichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Number of pages50
ISBN (Electronic)9789057739248
Publication statusPublished - Jun 2021

Publication series

NameStowa rapport
No.2021-28

Cite this