Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

De Nederlandse landbouw is een belangrijke bron van ammoniak (NH3). Emissie van NH3 kan resulteren in eutrofiëring en bodemverzuring en daarnaast speelt NH3 een rol bij emissies van fijn stof. De Emissieregistratie (ER) publiceert ieder jaar de emissies van NH3 in Nederland. Deze emissies worden gerapporteerd aan de Europese Commissie (NEC-richtlijn), de UNECE (Gothenborg protocol) en UNFCCC (Kyoto-protocol). De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA) ontwikkeld. Dit model wordt gebruikt om de ammoniakemissie uit de Nederlandse landbouw te berekenen. In Informatieblad Mest, Milieu en Klimaat 49, 50, 51 en 52 wordt deze methodiek, de gebruikte uitgangspunten en emissiefactoren en de resultaten beschreven.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • ammonia
  • emission
  • animal manures
  • manures
  • manure treatment
  • animal housing
  • fertilizers
  • grazing
  • livestock farming
  • intensive livestock farming

Cite this