Nalevering Waterbodems: Uitvoeren meetcampagne en analyseren naleveringPBDE's en HBCD's uit waterbodems

I. Velzeboer, P. Korytar

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het Deltares koploperproject “Biobeschikbaarheid en gedrag van stoffen”, onderdeel A: “Nalevering van stoffen uit waterbodems” (NSW) wordt het belang van nalevering voor de kwaliteit van het oppervlaktewater onderzocht. Dit project moet leiden tot inzicht in de situaties waarin nalevering van stoffen uit de waterbodem naar het oppervlaktewater een significante (secundaire) verontreinigingsbron vormt. Dit met het oog op normoverschrijding in het oppervlaktewater (chemische doelstelling KRW), of het niet bereiken van een goede ecologische toestand (ecologische doelstelling KRW). Het project “Nalevering van stoffen uit waterbodems” is erop gericht om de nalevering via de verschillende verspreidingsroutes te kwantificeren. Onder nalevering wordt zowel stoftransport via de opgeloste fase verstaan (het chemische spoor, met diffusie of kwel als drijvende kracht), als ook transport via resuspensie van waterbodemdeeltjes (het fysische spoor). Daarnaast kunnen biota (benthische macrofauna, vissen, waterplanten) een factor van verontreinigingen zijn, door in de groeifase verontreinigingen uit het sediment in biomassa op te slaan, die na afsterven vrijkomen in de waterfase (het biotische spoor).
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages46
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C131/07

Keywords

  • water quality
  • surface water
  • water pollution
  • sampling
  • organic compounds
  • organic pollutants
  • water bottoms
  • water framework directive
  • aquatic ecosystems

Cite this