Najaarsbodemnitraatvoorraad als prestatie-index voor limitering van de N-uitspoeling in Baden-Württemberg; verslag van een werkbezoek

D. Boels

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Sinds 1988 voert Baden-Württemberg een stringent beleid om in ca. 360.000 ha beschermings-gebieden de nitraat-N-emissies terug te dringen. Uitgangspunten zijn gebiedsgedifferentieerde beperkingen ten aanzien van N-bemesting die is gebaseerd op behoefte en N-aanbod vanuit de bodem, aard van de meststof en aanwendingstijd, de plicht om altijd een begroeiing op het veld te hebben en vergoedingen voor bedrijfseconomisch nadeel van bovenwettelijke inspaning. Als handhavings-parameter fungeert de hoeveelheid bodemnitraat-N in het najaar die aan een naar bodemtypen gedifferentieerde streefwaarde moet voldoen, terwijl bij overschrijding van een tolerantiegrens sancties volgen. Het resultaat is een geleidelijk dalende hoeveelheid najaarsbodemNitraat-N met 50 kg/ha in de periode 1988-2000 maar ook een relatieve daling van de opbrengsten met 3 - 11% voor granen en 2 - 7% voor de overige gewassen. De bodembemonstering vindt steekproefsgewijze plaats op ca. 15% van het beschermd areaal. De bemonsterings- en analysekosten bedragen EURO 39,- per bemonsterd perceel.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages35
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.810
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • reserved areas
 • protection
 • pollution
 • emission
 • nitrate
 • nitrate fertilizers
 • reduction
 • economic analysis
 • crop yield
 • returns
 • support measures
 • germany
 • baden-wurttemberg

Cite this