Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordkustzone: deelrapport Nb-wetvergund gebruik

S.I. Jonker, B.J.H. Koolstra, J.E. Tamis, R.H. Jongbloed

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de hier gerapporteerde 2e fase van de nadere resteffectenanalyse (NEA) voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone worden activiteiten, die in het verleden al getoetst zijn vanuit de Natuurbeschermingswet, nader beschouwd. Ten behoeve van de cumulatietoets dient in beeld gebracht te worden welke activiteiten reeds een vergunning verkregen hebben in het kader van de Nb-wet en wat de effecten van deze activiteiten op de kwalificerende natuurwaarden van de Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn. Vergunningen worden alleen verleend wanneer aan de criteria van de Natuurbeschermingswet wordt voldaan,
Original languageDutch
Place of PublicationDen Helder
PublisherIMARES
Number of pages183
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C172/11

Keywords

 • nature conservation law
 • nature conservation
 • permits
 • residual effects
 • fisheries
 • recreation
 • industry
 • coastal areas
 • wadden sea
 • north sea
 • Netherlands

Cite this