Naar monitoring van geld, gevoel en beleidsprocessen voor het waterbeheer; deel 2: van de informatiebehoefte bij de watertoets en diffuse bronnen vanuit verschillende visies op beleid

S.S.H. Ligthart, T.P. Leenders

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In verschillende gremia binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en daarbuiten is vastgesteld dat er behoefte is aan verbreding van het gegevensaanbod om de beleidsvoering te ondersteunen. Met de bestaande monitoringprogramma's worden voornamelijk fysische, chemische en biologische gegevens verzameld. Deze dienen te worden aangevuld met gegevens over de zogenaamde gamma-aspecten van het waterbeheer. De projectgroep GGB heeft drie terreinen onderscheiden waarop de nieuwe informatiebehoefte zichricht, namelijk 'geld', 'gevoel' en 'beleidsprocessen'. De projectgroep beoogt voor deze drie terreinen onderbouwd in beeld te brengen aan welk type informatie binnen Verkeer en Waterstaat behoefte bestaat. Daartoe zijn eerst deze drie terreinen nader gedefinieerd en is de informatiebehoefte met betrekking tot deze drie terreinen globaal verkend (deelrapport 780.1). Behalve deze watvraag is de vraag aan de orde gesteld of de gesignaleerde specifieke informatiebehoefte zich wel leent voor het type gegevensverzameling dat we duiden als klassieke monitoring. In het vervolgonderzoek, (deelrapport 780.2) is aan de hand van het voorbeeld de toepassing van de watertoets de specifieke informatiebehoefte rond monitoring van beleidsprestaties(beleidsevaluatie) nader uitgewerkt. Voor het voorbeeld diffuse bronnen zijn de specifieke informatiebehoefte rond monitoring van de omgeving van het beleidsproces en veranderingen hierin geduid. Ook in dit deelonderzoek is nagegaan in welke mate via klassieke monitoring inde gesignaleerde informatiebehoefte kan worden voorzien.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages52
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.780.2
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • water policy
 • monitoring
 • information needs
 • physical planning
 • water pollution
 • decision making
 • socioeconomics
 • human behaviour
 • water management
 • water systems
 • netherlands

Cite this