Naar een samenhangend monitoring- en beoordelingssysteem voor het natuurbeleid : Deel I. Evaluatie van de bruikbaarheid van gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS voor de Europese rapportages

A.M. Schmidt, R.J. Bijlsma, L. Soldaat, C.A.M. van Turnhout, C.A.M. van Swaay, T.K.G. Zoetebier, I. Woltjer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport worden de resultaten van de evaluatie van de bruikbaarheid van de gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuur (WMBN) voor de EU-rapportages beschreven. Geconcludeerd is dat de gegevens van de WMBN voor de meetdoelen t.a.v. van de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden van VR- en HR-soorten goed bruikbaar zijn, maar dat er nog wel wat verbeteringen wenselijk zijn. Voor de meetdoelen t.a.v. van VR- en HR-soorten is de WMBN minder geschikt en zullen ook in de toekomst de gegevens van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), aangevuld met gegevens van andere monitoringprogramma’s zoals die van Rijkswaterstaat en IMARES, nodig zijn. Aanbevelingen worden gedaan ter verbetering.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages69
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2645
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • birds directive
  • habitats directive
  • natura 2000
  • eu regulations
  • monitoring
  • ecological network
  • intensive livestock farming
  • emission reduction

Cite this