Naar een reproductiemeetnet voor broedvogels in de Waddenzee

R. Oosterhuis, L. Dijksen, B.J. Ens, R. Foppen, M.L. de Jong, R.J.M. van Kats, C. van Turnhout, F. Willems

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Als onderdeel van het door het ministerie van LNV gefinancierde onderzoek “Voedselaanbod voor Vogels” (bestek 5a) is er door SOVON in samenwerking met Alterra een pilotstudy uitgevoerd naar de mogelijkheden om een reproductiemeetnet in het Waddengebied op te zetten. Die studie had betrekking op zes soorten die algemeen voorkomen in het Nederlandse Waddengebied (Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Zilvermeeuw en Visdief). Deze soorten zijn aangewezen op verschillende belangrijke voedselbronnen in de Waddenzee: vis, schelpdieren, garnalen of bodemdieren als Wadpier en Zeeduizendpoot). Voor de zes soorten is beschreven welke informatie over de reproductie kan worden verzameld en welke methoden hiervoor gebruikt kunnen worden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra / SOVON
Number of pages48
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra rapport
PublisherAlterra / SOVON
No.944

Keywords

  • birds
  • breeding birds
  • population dynamics
  • monitoring
  • dutch wadden islands

Cite this