Naar een Nederlands Food Integrity Net (NL-FINE)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bij de productie van en handel in levensmiddelen is er regelmatig sprake van fraude. Dit is in strijd met de wet, resulteert in economische schade, en kan leiden tot voedselveiligheidsrisico’s. Er is daarom steeds meer aandacht voor het beheersen van fraude. Een van de manieren om beter met fraude om te gaan is door informatie over incidenten en risico-indicaties rond frauduleuze productie te delen. Als fraude-informatie per product of productcategorie beschikbaar is, kunnen afnemers gericht maatregelen nemen. Dit onderzoek richt zich op de mogelijke behoefte aan een voedselintegriteitsnetwerk in Nederland, een platform voor het delen van informatie over voedselfraudegevallen. We hebben daarvoor gekeken naar bestaande oplossingen in het buitenland en naar draagvlak in Nederland. In eerste instantie zijn drie grote retailorganisaties gepeild. Meer informatie over mogelijke fraudeincidenten kan helpen bij het maken van betere interne risicoanalyses voor verschillende voedselproducten en productgroepen. Retailers zijn geïnteresseerd als het platform iets toevoegt aan de bestaande informele onderlinge communicatie. Verder stelt men als voorwaarde dat er brede deelname is vanuit de keten, dat die deelname anoniem is en dat alleen bedrijven meedoen. CBL heeft al eerder belangstelling getoond en FNLI bespreekt het voorstel met haar deelnemers. Het Britse initiatief FIIN kan dienen als voorbeeld voor NL-FINE. Zij stellen echter geen data ter beschikking, alleen trendanalyses. Verder neemt FIIN alleen fraude op basis van lab testresultaten op. Beide aannames zijn waarschijnlijk niet van toepassing voor NL-FINE. In dit rapport hebben we verdere een eenvoudig datamodel voor het potentiële netwerk voorgesteld op basis van een aantal bestaande databases en een eerder opgesteld uniform model. Voor het vervolg zouden in 2021 de volgende activiteiten uitgevoerd kunnen worden. - Andere partijen in de keten polsen - Een stuurgroep inrichten om de belangen van de verschillende partijen te vertegenwoordigen - Gedetailleerd plan van eisen en ontwerp database opstellen - Systeemontwikkeling en test - Beperkte gebruikstest en evaluatie De volgende stap is om een gedetailleerd projectvoorstel met concrete vervolgacties voor te leggen aan het Ministerie van LNV.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Food & Biobased Research
Number of pages15
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameRapport / Wageningen Food & Biobased Research
No.2112

Cite this