Naar een meetnet verdroging

J. Runhaar, G. van Wirdum, C.M.A. Hendriks

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op verzoek van de natuurbeherende instanties in Nederland is nagegaan wat nodig is om te komen tot de opzet van een meetnet verdroging, dat informatie moet geven over de mate waarin de natuurgebieden in Nederland zijn aangetast door verdroging. Die informatie hebben beheerders nodig voor de planning van hun eigen beheer en voor het overleg met de instanties die verantwoordelijk zijn voor het externe waterbeheer. De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals de bepaling van de gewenste grondwatersituatie en de bepaling van de vernattingsbehoefte. Samenwerking met provincies en waterschappen, die dergelijke gegevens nodig hebben voor hun waterbeheer, ligt dan ook voor de hand. In het rapport wordt aangegeven op welke wijze de verdroging zou kunnen worden gemeten, wat de mogelijkheden voor samenwerking zijn, en welke stappen achtereenvolgens gezet moeten worden om te komen tot de opzet van een meetnet.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages104
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.108

Keywords

  • desiccation
  • water table
  • monitoring
  • measurement
  • nature reserves
  • landscape
  • netherlands
  • networks
  • nature

Cite this