Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en - management

S.A.M. de Kool

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het doel van dit project is het krijgen van inzicht in de houding en de belangen van adviseurs, toeleverende bedrijven en installatietechnische bedrijven en het krijgen van commitment voor het uitdragen van een eensluidende boodschap over energiebesparingsmogelijkheden. Hierdoor zal een grotere groep telers informatie krijgen over energiebesparingsmogelijkheden en deze mogelijkheden durven benutten, waardoor de energiebesparing op sectorniveau zal toenemen. Door middel van een stakeholderanalyse is in beeld gebracht wie de belanghebbenden zijn rond het thema energiebesparing in de bewaring van bloembollen. De belangrijkste knelpunten voor een vermindering van het energieverbruik in de sector volgens de bedrijven zijn de hoge investeringskosten van energiebesparende maatregelen, het feit dat de sector behoudend is en vasthoudt aan oude normen en ook onvoldoende vertrouwen heeft in het onderzoek. Ook werd gebrek aan kennis over huidige energieverbruik en effectiviteit van nieuwe maatregelen bij zowel de telers als de stakeholders als knelpunt ervaren voor het verminderen van het energieverbruik. De belangrijkste kansen die werden genoemd zijn de stijgende energieprijzen en de moeilijke economische situatie die energiebesparing steeds noodzakelijker maken. Vanwege de sterke vertrouwensrelatie tussen telers en adviseurs / installateurs werd het benutten van deze stakeholdergroep voor kennisoverdracht ook als belangrijke kans gezien. Tevens blijkt er een sterke behoefte te zijn aan heldere eenduidige adviezen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages19
  Publication statusPublished - 2011

  Keywords

  • energy saving
  • ornamental bulbs
  • storage
  • stakeholders
  • knowledge transfer

  Cite this