Naar een depositiegerichte aanpak van ammoniakemissies rond de Nieuwkoopse Plassen: Scenariostudie voor Proeftuin Veenweiden

Leo Joosten, Teus Verhoeff, Mark Wilmot, Gerard Migchels, Cathy Dijk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In deze scenariostudie is onderzocht welke meerwaarde een depositiegerichte aanpak van ammoniak direct rondom de Nieuwkoopse Plassen zou kunnen hebben t.o.v. een emissiegerichte aanpak. Wat is de meerwaarde? Daarbij is allereerst oriënterend gekeken of aanvullend stikstofbeleid voor de Nieuwkoopse Plassen zin heeft. Het antwoord op die vraag is ja. De depositie in de Nieuwkoopse Plassen is in de afgelopen jaren gedaald tot een niveau dat de kritische depositiewaarde voor een aantal kwetsbare natuurdoeltypen (vochtige heiden, blauwgraslanden, trilvenen en galigaanmoerassen) binnen bereik komt. Alleen voor veenmosrietlanden ligt de kritische depositiewaarde nog ver weg. Vervolgens is gekeken of een depositiegerichte aanpak dan meerwaarde heeft boven een emissiegerichte aanpak.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Livestock Research
Number of pages28
DOIs
Publication statusPublished - Aug 2019

Publication series

NameRapport / Wageningen Livestock Research
No.1199

Cite this