Naar een betere benutting van bodemfosfor : onderzoek in 2012-2013

C.A.P. van Wijk, P.I. Rietberg, B. Timmermans

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Vanwege de eindigheid van de wereldvoorraad makkelijk winbaar fossiel fosfor (P) en om fosforemissies uit (overbemeste) landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater te verminderen, is het Nederlandse landbouwbeleid gericht op het verlagen van fosforbemesting. Het doel van dit beleid is om de fosfortoestand in bodems met een hoge fosfortoestand te laten dalen, en bodems met een relatief lage toestand niet meer dan landbouwkundig noodzakelijk te verhogen. Op termijn speelt de vraag hoe je bij lage fosforbemesting toch nog goed gewassen kunt telen. Het wordt steeds belangrijker om het fosfor dat in de bodem aanwezig is, te benutten. Dit project heeft als doel te onderzoeken hoe dit kan en hoe dit gekwantificeerd kan worden.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPPO AGV
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NamePPO Rapporten
PublisherPPO - AGV
No.635

Keywords

  • arable farming
  • organic farming
  • fertilizer application
  • phosphorus fertilizers
  • phosphorus
  • mineral uptake
  • sustainable agriculture

Cite this