Naar een beoordelingssystematiek voor evaluatie van instandhoudingsdoelstellingen voor vissen in Natura 2000-gebieden in zoete en zoute rijkswateren

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Elk Natura 2000-gebied in Nederland kent een aanwijzingsbesluit en een beheerplan waarin staat welke instandhoudingsdoelstellingen en maatregelen voor habitattypen en soorten zijn vastgesteld. Aan het einde van de beheerplanperiode (na 6 jaar), en eventueel al halverwege (na 3 jaar), moet een beheerplan geëvalueerd worden om vast te stellen in hoeverre de gestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn gehaald. In dit rapport is een beoordelingssystematiek ontwikkeld voor alle 50 soort-gebiedscombinaties voor vissen, en zijn geschikte data geselecteerd om deze behoordeling uit te voeren. Dit wordt bv. gedaan voor zalm in het Natura 2000-gebied Grensmaas, zeeprik in het Hollands Diep of fint in de Waddenzee. Zo kan voor de rijkswateren beoordeeld worden of de gestelde Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen per soort zijn behaald of niet, of dat informatie voor beoordeling ontbreekt.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages61
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C005/20

Cite this