Naar een beheerplan voor Eilandspolder-Oost als Natura2000-gebied : van top-down invoeren naar bouwen aan sociaal draagvlak?

R.C. van Apeldoorn, D.A. Jonkers, F.G.W.A. Ottburg, G.W.W. Wamelink

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Halverwege de 20e eeuw kwamen zwaardere landbouwmachines, nieuwe meststoffen en minder, maar grotere boeren in de Eilandspolder. En daarmee ontstond de behoefte aan ontsluiting, verkaveling, paden, dammen en bruggen. Maar de natuur en het open veenweidelandschap kwamen in het gedrang en claimden hun rechten. De Eilandspolder was al in 1979 tot Vogelrichtlijngebied uitgeroepen en in 1992 werd de Eilandspolder-Oost ook onder de Habitatrichtlijn gebracht. Het hele gebied werd Natura2000- gebied en de natuurwaarden en de agrarische belangen kwamen scherp tegenover elkaar te staan. Natuurliefhebbers en omwonenden waren inmiddels flink ongerust geworden over de ingrijpende plannen. Zij vonden elkaar in de Stichting Open Polders, maar ze mist de specialistische ecologische kennis die nodig is om een inbreng te kunnen leveren in de discussies rond dit nieuwe beheerplan voor het Natura2000-gebied. Wetenschapswinkel in Wageningen en de onderzoekers van Alterra bereid waren de ecologische eisen van de doelen te beschrijven, die bepalend zijn voor inrichting en beheer en die als basis en richtlijnen kunnen dienen voor het beheerplan. Hiermee kan ook worden nagegaan wat we gezien de instandhoudingsdoelen straks in het beheerplan terug moeten vinden. Gesprekken zijn gevoerd met terreinbeheerders die betrokken zijn bij het beheer van het gebied, waaronder het voorgenomen baggerplan
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherWetenschapswinkel Wageningen UR
  Number of pages65
  Publication statusPublished - 2010

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherWetenschapswinkel Wageningen UR
  No.nr. 1988

  Keywords

  • fauna
  • nature conservation
  • flora
  • water quality
  • habitats
  • dredging
  • natura 2000
  • grassland birds
  • fish fauna
  • natural areas
  • noord-holland

  Cite this