Naar de Hof van Delfland

R.J. in 't Veld, A.J.J. van der Valk, W.K. Korthals Altes

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De commissie heeft, in overleg met de bestuurlijke trekkers en Riek Bakker, de vrijheid genomen om het werkgebied ruimer op te vatten dan de gebiedsafbakening van de opdrachtgever. Het advies heeft betrekking op het cultuurlandschap en het groen in het gebied tussen de glastuinbouw van het Westland, en de aaneengesloten stedelijke bebouwing van Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Daaronder wordt dus uitdrukkelijk begrepen de Groenzone Berkel-Pijnacker. De commissie stelt zich op het standpunt dat de cultuurhistorische en ecologische waarden van het kerngebied in stand moeten worden gehouden en versterkt. Versterking kan gebeuren door het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de aanwezige waarden voor bezoekers uit de omliggende steden. De commissie brengt dus een territoriale driedeling aan in haar werkgebied. - Het kerngebied. Dit is het gebied onder de werking van de aflopende Reconstructiewet Midden-Delfland, aangevuld met Oude Leede en Ackerdijkse Plassen. - De stadsranden. Hier is ruimte voor passende ontwikkelingen zoals recreatievoorzieningen, passende sociale functies, groen wonen, ecologische en cultuurhistorische verbindingszones, en andere infrastructuur. - De uitlopers. Hier moeten mogelijkheden worden gezocht voor ontwikkelingen die de kwaliteit van het metropolitane landschap als geheel versterken
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherCommissie Mooi Delfland
Number of pages20
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • regional planning
  • regional development
  • land use
  • rural urban relations
  • zuid-holland
  • randstad

Cite this