Na het zuur geen zoet? Bodemverzuring in droog zandlandschap blijvend probleem

Roland Bobbink, Huig Bergsma, J. den Ouden, Maaike Weijters

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Dit artikel vat de huidige stand van de kennis samen over de gevolgen van hoge stikstofdepositie op de bodem van het droog zandlandschap en beschrijft mogelijke of nog te ontwikkelen herstelmaatregelen.
Daarvoor worden eerst de processen van bodembuffering en -verzuring beschreven, aangezien begrip daarvan essentieel is om tot duurzaam herstel van kenmerkende biodiversiteit te komen
Original languageDutch
Pages (from-to)60-69
JournalLandschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde
Issue number2
Publication statusPublished - 2017

Cite this