Muskusrattenbestrijding in Nederland: een quick scan naar nut, noodzaak en alternatieven

D.R. Lammertsma, F.J.J. Niewold

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport gaat over nut en noodzaak van de muskusrattenbestrijding in Nederland en over mogelijke alternatieven, waaronder maatregelen ter voorkoming van schade door gegraaf en vraat. Op basis van literatuur, informatie van de bestrijdingsorganisaties en veldbezoeken is een analyse uitgevoerd naar de kosten en baten, bestrijdingsprincipes en alternatieven voor de huidige gebiedsdekkende bestrijding. Ondanks eerdere aanbevelingen zijn geen systematische metingen verricht naar het voorkomen van schaden en aantallen, terwijl het begeleidend onderzoek stagneerde. Bij de huidige bestrijding is de gehanteerde normbepaling ontoereikend om bestrijdingseffecten en schaden in voldoende mate te kunnen beoordelen. Het nut en de noodzaak van een bestrijding kon dan ook in onvoldoende mate worden beoordeeld, hoewel er nu geen redenen zijn voor grote bezorgdheid over de veiligheid van de grote waterkeringen. Aanbevelingen werden gedaan voor het verrichten van metingen over aantallen en schaden. Daarnaast is experimenteel onderzoek nodig voor bepaling van de effectiviteit en efficiëntie van alternatieve bestrijdingstechnieken en –strategieën
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages78
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1197
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • population density
  • ondatra zibethicus
  • dykes
  • damage
  • capture of animals
  • cost benefit analysis
  • control
  • prevention
  • netherlands

Cite this