Motieven van actoren voor verdere verduurzaming in de houtketens

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Motieven van actoren om de houtketen verder te verduurzamen, zijn onderzocht met interviews. Er zijn drie groepen actoren geïnterviewd: bosbeheerders/boseigenaren, houthandelaren en houtverwerkende bedrijven. De respondenten noemen bijvoorbeeld als belangrijke motieven: iets goed doen voor de wereld en behoud van hout als grondstof voor het eigen bedrijf, voor de toekomst en voor de (lokale) bevolking. Andere motieven zijn de reputatie van het bedrijf of de mogelijkheid zich te onderscheiden ten opzichte van andere bedrijven. Certificering wordt over het algemeen een goed middel bevonden om de houtketen te verduurzamen, al zien de respondenten de administratieve lasten als belangrijk nadeel. Uitbreiding van het areaal gecertificeerd bos wordt als belangrijk middel voor verdere verduurzaming van de houtketen gezien. Veel bedrijven geven echter aan ook zonder keurmerk duurzaam te (willen) werken. Trefwoorden: certificering, duurzaamheid, bosbeheer, boseigenaren, houtverwerkende bedrijven, houthandel
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages34
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameWOt-technical report
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu
No.21

Keywords

  • forest administration
  • timber production
  • sustainability
  • certification
  • market analysis

Cite this