Morphological processes in lowland streams : implications for stream restoration

J.P.C. Eekhout

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiënte alternatieven voor beekherstel. Eén van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vormen. In een grootschalig veldexperiment (Hooge Raam) zijn deze morfologische processen onderzocht. De invloed van exogene processen op de initiatie van meandering zijn in detail bestudeerd in het Gelderns-Nierskanaal. In de Lunterse beek speelden stuweffecten een subtstantiële rol in de morfologische ontwikkelingen die uiteindelijk tot een bochtafsnijding hebben geleid. De term ’hermeandering´ is misleidend, vanwege de suggestie dat laaglandbeken de kenmerken zouden hebben van actief meanderende rivieren. Dit onderzoek heeft zich met name gericht op korte morfologische tijdschalen vanwege de relevantie voor het Nederlandse waterbeheer.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • Uijlenhoet, Remko, Promotor
  • Verdonschot, Piet, Promotor
  • Hoitink, Ton, Co-promotor
Award date9 May 2014
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789461739117
Publication statusPublished - 9 May 2014

Keywords

  • streams
  • hydrology
  • lowland areas
  • water management
  • restoration management
  • riparian vegetation

Cite this