Monitoring zware metalen en organische microverontreinigingen in Nederlandse visserijproducten

S.P.J. van Leeuwen, W.A. Traag, J. de Boer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2003 is ten behoeve van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een monitoringsprogramma opgestart waarin gehalten van organische microverontreinigingen en metalen in Nederlandse visserijproducten worden gemeten. Het onderzoek is uitgevoerd naar polychloorbifenylen (PCBs), organochloor pesticiden (OCPs), tris(4-chloor)phenylmethaan en –methanol (TCPM(e)), dioxines en dioxine-achtige PCBs (beperkt aantal monsters), cadmium, lood, kwik, zink en seleen. Voornamelijk in Nederlandse viswateren gevangen en/of aangelande vis is in het onderzoek betrokken evenals enkele monsters gekweekte vis. Uit de resultaten blijkt dat gehalten van organische microverontreinigingen vooral hoog zijn in rivierpaling. De hoogst verontreinigde locaties betreffen de benedenstroomse gebieden van de grote rivieren zoals het Haringvliet en de Nieuwe Merwede. Op enkele locaties komen PCB gehalten boven de Warenwet consumptienorm.
Original languageEnglish
Place of PublicationIJmuiden
PublisherRIVO
Number of pages22
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherRIVO
No.C032/06

Keywords

  • fishes
  • water pollution
  • toxicology
  • rivers
  • ecotoxicology

Cite this