Monitoring VIBEG voor bodemdieren To in 2013

P.C. Goudswaard, M. van Asch, K. Troost

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden: ‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelpdieretende vogels in het kader van Europese Natura-2000, in combinatie met een ecologisch verantwoorde en duurzame visserij in deze gebieden. Om dit doel te bereiken is voor de Noordzee kustzone een zonering ingesteld met verschillende toegangsregelingen voor visserij.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages20
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C046/14

Keywords

  • soil fauna
  • fisheries
  • water bottoms
  • habitats
  • fauna
  • natura 2000
  • coastal areas
  • marine areas

Cite this