Monitoring van verdroging; methodische aspecten van meetnetoptimalisatie

J.W.J. van der Gaast, H.T.L. Massop, G.B.M. Heuvelink

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In dit onderzoek (in opdracht van Natuurplanbureau) zijn methodische aspecten van verdrogingsmonitoring onderzocht. Het gaat hierbij om monitoring van de freatische grondwaterstand. Om het verdrogingsprobleem in kaart te brengen zijn op basis van een eenvoudige methode landsdekkende Gt-kaarten gemaakt voor zowel de referentie als de actuele situatie. Vervolgens is gekeken naar de fysische en ruimtelijke aspecten van verdroging. Aspecten zoals verdrogingsgevoeligheid, veerkracht en hydrologische stand¬plaatscondities geven een inschatting van de te verwachten effecten van een grondwater¬standsverandering. Met behulp van een fysische interpretatie van tijdreeksen is getracht de kaarten te valideren. Naast het ruimtelijke aspect zijn ook een aantal beschikbare meetmethoden nader onderzocht. Op basis van de ingeschatte onzekerheid in de meetmethoden is een aanzet voor een monitoringopzet gegeven voor de optimale schatting van gebiedsgemiddelde grondwaterstands¬karakteristieken
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages148
  Publication statusPublished - 2005

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.1102
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • soil water
  • water table
  • soil surveys
  • monitoring
  • maps
  • methodology
  • optimization
  • groundwater depletion
  • networks

  Cite this