Monitoring van Natura 2000 soorten en habitattypen : advies voor een landelijk meetprogramma ten behoeve van de rapportageverplichtingen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : : rapport in het kader van het WOT programma informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN)

A.M. Schmidt, A.J. van Strien, L.L. Soldaat, J.A.M. Janssen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In deze gezamenlijke uitgave van CBS, VOFF en Alterra wordt aan het Ministerie van LNV advies gegeven over de toekomstige monitoring van soorten en habitattypen. Uitgangspunt bij dit advies zijn de rapportageverplichtingen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De Europese richtlijnen verplichten de lidstaten om op gezette tijden te rapporteren over de staat van instandhouding van soorten en habitattypen. Op basis van dit advies kunnen keuzes gemaakt worden over het wel of niet uitbreiden van bestaande monitoringsprogramma's om aan de rapportageverplichtingen te voldoen
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages104
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameWOT IN serie
PublisherAlterra
No.nr. 11

Keywords

  • nature conservation
  • monitoring
  • directives
  • birds
  • methodology
  • nature
  • habitats directive
  • birds directive
  • netherlands

Cite this