Monitoring van milieuaaltjes in het NMVB

Gerard Korthals, Pella Brinkman, Viola Kurm, Bram Wendel, Bastiaan Rooduijn

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het najaar van 2019 en van 2021 zijn grondmonsters verzameld van respectievelijk 18 (2019) en 33 (2021) verschillende voedselbossen (VB) die aangesloten zijn bij het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB). Van deze grondmonsters is de samenstelling van de aaltjesgemeenschap bepaald. Aaltjes of nematoden komen op verschillende niveaus in het bodemvoedselweb voor, hebben verschillen in levenswijze en eetpatroon en kunnen verschillen in de mate en snelheid waarin ze reageren op veranderingen in hun voedselaanbod of bijvoorbeeld bodem verstoring. Daarmee kunnen ze o.a. bodemtype, (voormalig) landgebruik en veranderingen in de bodemkwaliteit weerspiegelen. In dit rapport worden met name de aaltjesdata van 2021 van alle VB onderling met bestaande informatie vergeleken, en een vergelijking gemaakt met 6 referentielocaties (bos) en aaltjes-informatie afkomstig van akkerbouw, grasland en bos. Dit zijn de belangrijkste resultaten en aanbevelingen: Zoals verwacht hebben grondsoort en voormalig landgebruik de grootste invloed op de aaltjesgemeenschappen. Minder verschillen zijn te zien tussen oudheid van het VB en het archetype, wat vooral te verklaren is door het kleine aantal oudere VB en de grote variatie binnen de andere categorie. Desondanks konden al wel duidelijke verschillen worden gezien tussen aaltjesgemeenschappen uit VB en die uit akkerbouw op zand, waarbij de aaltjesgemeenschappen van de VB verschuiven naar een stabieler, minder verstoord verrijkt systeem. Ook in vergelijking met 2019 lijkt er een trend te zijn dat de aaltjesgemeenschappen uit 2021 verschuiven naar stabielere en minder verstoorde gemeenschappen. Belangrijk is om ook in de volgende jaren dezelfde en zoveel mogelijk aanvullende VB en referentiebossen te blijven meten, om ondanks de hoge variatie uitspraken te kunnen doen over verschillen in bodemkwaliteit tussen jaren, locaties en hun huidige landgebruik.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages43
DOIs
Publication statusPublished - Jun 2023

Publication series

NameRapport / Wageningen Plant Research
No.WPR-1241

Cite this