Monitoring van ecologische risico's bij actief bodembeheer in de Krimpenerwaard : nulmeting

J.H. Faber, H.J. de Lange, A. van der Hout, J.J.C. van der Pol

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Krimpenerwaard liggen 5500 slootdempingen en vuilstorten. Het dempingsmateriaal bevat regelmatig verontreinigingen, zodat voor de hele regio sprake is van een geval van ernstige bodemverontreininging. Het gebiedsgericht bodembeheerplan voorziet in een functiegerichte sanering door afdekken van slootdempingen met gebiedseigen schone grond. Uit verificatieonderzoek van de uitgangspunten van dit beheer is eerder gebleken dat ecologische risico¿s na uitvoering van de standaardmaatregel niet kunnen worden uitgesloten. Mede hierom wordt de voorgenomen maatregel verzwaard uitgevoerd. Bij de monitoring van de resultaten van deze operatie wordt ook de toereikendheid en duurzaamheid van de standaardmaatregel geëvalueerd op basis van monitoring van ecologische risico¿s, landbouwkundige risico¿s en verspreidingsrisico¿s. Voor deze evaluatie zijn monitoringsparameters geselecteerd die aansluiten op het verificatieonderzoek en het Provinciaal Integraal Meetnet Milieukwaliteit. Dit rapport is resultaat van het deelproject Monitoring Ecologie en beschrijft ecologische risico¿s op dempinglocaties in de uitgangssituatie vóór de sanering, gespecificeerd voor bouw-en sloopafval, huishoudelijk afval, shredder, en bedrijfsafval. De studie omvat een veldinventarisatie van regenwormen, analyse van zware metalen en PCB¿s in regenwormen en mollen, en een CALUX-bioassay aan niet-uitgekomen eieren van weidevogels
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages101
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1814
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • soil management
 • toxicology
 • ecology
 • soil pollution
 • landfills
 • ditches
 • risk
 • monitoring
 • krimpenerwaard
 • zuid-holland
 • ecotoxicology

Cite this