Monitoring van aquatische natuur : KRW monitoring voor natuurdoelen in De Wieden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van deze studie is: (1) vaststellen of aan de hand van gegevens verzameld door waterbeheerders voor KRW-doeleinden uitspraken kunnen worden gedaan over de aanwezigheid van individuele typische soorten (Habitatrichtlijn), doelsoorten (Handboek Natuurdoeltypen) en AS-indicatoren (Aquatisch Supplement) en (2) bepalen hoe groot de monitoringsinspanning moet zijn om aan de hand van deze indicatoren veranderingen in natuurwaarden te kunnnen vastellen. In 2006, 2007 en 2008 zijn op 25 slootlocaties van Goed Ecologisch Potentieel in De Wieden monsters genomen van de macrofaunagemeenschap en opnames gemaakt van de watervegetatie. Ondanks de gunstige ecologische omstandigheden in De Wieden zijn typische soorten en doelsoorten niet of slechts in lage aantallen aangetroffen. Hieruit blijkt dat gegevens verzameld door waterbeheerders niet bruikbaar zijn om uitspraken te doen over de populatieontwikkeling van individuele typische soorten/doelsoorten of over veranderingen in het aantal typische soorten/doelsoorten in een gebied. Voor dit doel zullen nieuwe efficiëntere methoden van monitoring moeten worden ontwikkeld.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages67
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1999
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • ditches
  • aquatic plants
  • monitoring
  • macrofauna
  • aquatic ecology
  • natural areas
  • noordwest-overijssel
  • natura 2000

Cite this