Monitoring trips, uienvlieg en bonenvlieg in systeemproeven met uien: Rapportage proefjaar 2021

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Insectenplagen vormen een steeds belangrijkere bedreiging van de uienteelt, door veranderingen in weer en klimaat en beheersingsmogelijkheden. Uienvlieg, bonenvlieg en tabakstrips zijn de belangrijkste. Voor een toekomstbestendige uienteelt is inzicht nodig in de invloed van diverse factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van deze plagen in de teelt. In 2020 is hiervoor een aanzet gedaan via een monitoring op trips en uien- en bonenvlieg op 10 locaties – in Flevoland en Zeeland – met diverse teeltsystemen; in 2021 is deze monitoring herhaald in een aangepaste set locaties.Op elk van de locaties was de uienteelt onderdeel van een proef of innovatief teeltsysteem. Hierdoor werd een groot aantal aspecten in de vergelijking betrokken die de plaagpopulaties mogelijk beïnvloeden. Op enkele van de zes locaties werd een snellere stijging van de tripspopulatie gezien bij smallere gewasstroken, wat het gevolg kan zijn van binnenkomst van de trips vanuit de rand. Op andere locaties werd dit verschil niet gezien maar op twee daarvan werden wel meer trips gevonden bij de bepaling in week 29/30. Er kon op basis van de beschikbare data (nog) geen effect van buurgewas op de ontwikkeling van de tripspopulatie worden vastgesteld.Het monitoringsprogramma wordt in 2022 voortgezet.
Original languageDutch
Place of PublicationZoetermeer
Number of pages20
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameUireka rapport
No.number: 2022-05

Cite this