Monitoring stroomgebieden: een tussenrapport: Meerjaren monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders

G. van Duinhoven, M. Bettonville, T.P. van Tol-Leenders

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In vier onderzoeksgebieden is alle bestaande kennis van het oppervlaktewatersysteem en de waterkwaliteit verzameld. Het betreft: de Drentse Aa, een zandgebied met lage nutriëntenbelasting; de Schuitenbeek, een zandgebied met hoge nutriëntenbelasting; de Krimpenerwaard, een veenpolder; Quarles van Ufford, een bemalen rivierkleigebied. Vervolgens zijn waar nodig extra veldmetingen gedaan. Deze aanvullende metingen hebben kennishiaten binnen de gebieden opgevuld en zijn ingezet voor de bouw van een model dat de relaties tussen alle onderdelen in het oppervlaktewatersysteem betrouwbaar en gedetailleerd weergeeft. Dat model is gebouwd als afgeleide van een bestaand, landelijk model (STONE), dat in fases is verfijnd en uitgebreid op basis van steeds gedetailleerdere systeemkennis en gebiedsdata. Aanpassingen in het model zijn steeds getoetst aan meetgegevens uit het gebied, waarmee direct duidelijk werd of de aanpassing resulteerde in een beter werkend model.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages68
  Publication statusPublished - 2010

  Keywords

  • watersheds
  • surface water
  • water quality
  • models
  • monitoring

  Cite this