Monitoring proefprojecten plaggen in naaldbos van de arme zandgronden : eindrapportage 2011

R.H. Kemmers, S.P.J. van Delft, A.W. Boxman, M.T. Veerkamp

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) heeft de Unie van Bosgroepen het proefproject “Plaggen in naaldbos op arme zandgronden” in uitvoering genomen. Omdat een dergelijke proefmaatregel monitoringplichtig is, werd in 2005 opdracht gegeven in een aantal bosopstanden het effect van de maatregelen te monitoren. Doel van het plaggen is de ruwe humus- en strooisellaag (L-, F- en H-horizont), met de grote hoeveelheden stikstof die zich daarin hebben geaccumuleerd, te verwijderen, waardoor de veel nutriëntarmere, open, minerale bodem aan het oppervlak komt. De vraag is of deze veranderingen in de abiotische omstandigheden leiden tot een herstel van de bosvitaliteit en de kenmerkende vegetatie met een grote soortenrijkdom van mossen, korstmossen en mycorrhiza-paddenstoelen
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherDirectie Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Number of pages116
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / DKI
No.nr. 2011/OBN153-DZ

Keywords

  • sod cutting
  • restoration management
  • sandy soils
  • forests
  • coniferous forests
  • soil chemistry
  • humus forms
  • forest ecology
  • natura 2000

Cite this